top of page

##  Yleiset käyttöehdot mobiilisovellukselle Green Team Finland

 

+ Versio: 26.2.2021

 

### Laajuus

Moprim Oy (y-tunnus 2732443-5), Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki (”Moprim”) ja Porvoon Akilles ry, Suomeen rekisteröity yhdistys (y-tunnus 0669952-9) ("Akilles") tarjoaa sinulle liikkumisen seurantaan mobiilisovelluksen Green Team Finland (”Sovellus”), jonka avulla sinä (”Käyttäjä”) voit seurata liikkumistasi ja liikkumismuotojasi osana päivittäisiä toimintojasi näiden käyttöehtojen (”Ehdot”) mukaisesti ja voit halutessasi liittyä yhteisöihin (”Yhteisö”), joissa voit jakaa liikkumistietojasi yhteisöön sekä saada mahdollisia yhteistyökumppaneiden palveluja (”Palvelut”) käyttöön Sovelluksen avulla.

Palveluihin saattaa liittyä lisäehtoja, jotka on esitetty kunkin Palvelun yhteydessä. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot kokonaisuudessaan.

Yhteisöihin saattaa liittyä lisäehtoja, jotka on esitetty kunkin Yhteisön yhteydessä. Liittymällä Yhteisöihin hyväksyt nämä Ehdot kokonaisuudessaan.

 

 

### Rekisteröityminen

Sovellusta on käytettävä omalla nimellä, henkilötiedoilla ja käyttämällä omia tunnisteita. Käyttäjänä vastaat kaikesta omalle päätelaitteellasi asentamallasi Sovelluksella tapahtuvasta Yhteisön ja Palvelujen käytöstäja maksuista.

Sovellukseen rekisteröidytään luomalla käyttäjätili antamalla toimiva sähköpostiosoite ja salasana. Rekisteröinnin yhteydessä hyväksyt käyttäjäsopimuksen ja tietosuojalausekkeet. Moprim vahvistaa rekisteröitymisen lähettämällä vahvistusviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sinun tulee vahvistaa rekisteröinti ja käyttösopimus ohjeiden mukaisesti. Varaamme oikeuden olla hyväksymättä rekisteröintiäsi. Sinulla voi olla vain yksi käyttäjätili kerrallaan. Vain luonnolliset henkilöt voivat rekisteröityä. Yrityksille ja yhteisöille ei ole mahdollista avata käyttäjätiliä.

Moprim ja Akilles varaa oikeuden poistaa tilisi, jos et ole käyttänyt Sovellusta yli kuuteen (6) kuukauteen tai emme pysty tavoittamaan sinua antamasi sähköpostiosoitteen kautta.

 

### Sovelluksen käyttö - Liikkumistieto

Kun olet ottanut Sovelluksen käyttöön, voit aloittaa henkilökohtaisen liikkumistiedon keräämisen. Sovellus kerää puhelimen kiihtyvyysanturin sekä gps:n ja mahdollisesti muiden sensoreiden tuottamaa dataa.

Kerättyä dataa arvioidaan Sovelluksessa sekä siirtämällä sitä Moprimin palvelimille, jonka jälkeen Sovellus kertoo liikkumismuotosi (esimerkiksi kävely, pyöräily, auto, bussi, metro, juna jne.). Sovellus kertoo tallennetut matkasi perustuen puhelimen keräämään sijaintitietoon. Voit katsoa reittiäsi Sovelluksessa myös kartalla, mikäli se on tarjolla Sovelluksessa.

 

Sovellus myös laatii yhteenvedon liikkumisestasi esimerkiksi kertomalla liikkumismuotojesi osuuden ja kuljetun matkan kilometreinä sekä henkilökohtaisen hiilijalanjälkesi.

Jos olet liittynyt Yhteisöön, joitakin liikkumistietojasi voidaan jakaa muiden Yhteisöön liittyneiden jäsenten kanssa tai yhteisön hallinnoijan kanssa. Jaettavat tiedot on ilmoitetaan Yhteisöön liittymisen yhteydessä ja hyväksyt ne ennen liittymistäsi Yhteisöön.

Sovellus toimii puhelimessa taustalla myös silloin, kun sen käyttöliittymä ei ole päällä. Voit päättää milloin ja kuinka kauan Sovellus kerää liikkumistietojasi. Voit vapaasti aloittaa, keskeyttää tai päättää tietojen keräämisen milloin tahansa.

Voit katsoa tarkemmin kuinka Sovellus lukee liikkumistietoja sekä tiedon käytöstä tietojen käyttöehdoista ja tietosuojaselosteesta (Green Team Finland Privacy Statement).

Vaikka teknologiamme on erittäin tarkkaa, on mahdollista, että Sovellus voi tunnistaa liikkumismuodon väärin. Voit korjata liikkumismuodon itse Sovelluksessa oikeaksi.

Hyväksyttyäsi nämä Ehdot Moprim ja Akilles antaa sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Sovellusta, Yhteisöjä ja Palveluita henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin Ehtojen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus eikä sinulla ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta muille.

Seuraavat asiat ovat erityisesti kiellettyjä:

+ virheellisten tai väärien tietojen syöttäminen

+ tietojen tai liikkumistietojen väärentäminen

+ käyttäjätilin avaaminen toisen nimellä

+ toisen käyttäjän tietojen syöttäminen

+ käyttäjätilin siirtäminen toiselle

+ käyttäjätietojen luovuttaminen toiselle tai pääsyn antaminen toiselle

+ tietosuojahyökkäys Sovellusta, Yhteisöjä tai Palvelua vastaan

+ Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen toisen toisen käyttäjän puhelimeen ilman lupaa

+ Et saa kopioida tai muokata Sovellusta tai kääntää tai purkaa sitä lähdekieliseksi, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi Sovelluksen lähdekoodiin.

Moprim ja Akilles varaa oikeuden irtisanoa sopimus ja sulkea käyttäjätilisi välittömästi ja ilman ilmoitusta, jos olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai väärinkäytät Sovellusta, Yhteisöjä tai Palveluja tai aiheutat haittaa Moprimille, Akillekselle, Sovellukselle, Yhteisöille, Palveluille tai muille käyttäjille tai jos Moprim tai Akilles on saanut ilmoituksen, että päätelaitteesi tai käyttäjätunnisteesi ovat joutuneet kolmannen haltuun.

Moprim tai Akilles ei ole velvollinen tarjoamaan Sovellusta, Yhteisöjä tai Palvelua.

 

### Sovellettava laki

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien lain valintaa koskevat säännöt.

 

### Ehtojen pätevyys

Ehdot eivät sulje pois eivätkä rajoita mitään kotipaikkasi lakiin perustuvia oikeuksia, joita ei voida lain mukaan rajoittaa. Jos jokin sääntö Ehdoissa havaitaan lain mukaan pätemättömäksi, pätemätön ehto ei sido kuluttajaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mutta muilta osin Ehdot jäävät voimaan osapuolia sitovaksi. Siinä tapauksessa, että yksi tai useampi pätemätön sääntö ei vaikuta Sovelluksen tai Palvelun käyttöön, eivät ne vaikuta myöskään minkään muun yksittäisen Ehtojen säännön tai Ehtojen kokonaisuuden pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Ehdot, joiden on tarkoitus säilyä voimassa poistettuasi profiilisi palvelusta, pysyvät voimassa profiilin poistamisen jälkeenkin.

 

### Ehtojen muuttaminen

Moprim ja Akilles voivat muuttaa Ehtoja, jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muutos tai muu erityinen syy tai olosuhteiden olennainen muutos.

 

### Immateriaalioikeudet

Sovellus, Palvelu, Sisältö ja kaikki niihin liittyvät materiaalit ovat kansainvälisten teollis- ja tekijänoikeuslakien suojaamia. Moprim esittää vaatimuksensa Palvelun, Sisällön ja niihin liittyvän materiaalin immateriaalioikeusloukkauksiin liittyen lain suomassa laajuudessa. Ehtojen mukaisesti Moprim ja sen käyttämät käyttöoikeuslisenssit pidättävät kaikki edut, oikeudet ja omistukset, jotka sisältyvät tai liittyvät Sovellukseen, Yhteisöihin, Palveluun, Sisältöön ja niihin liittyviin materiaaleihin.

 

### Luovutus

Moprim voi luovuttaa Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa emoyhtiölleen tai tytäryhtiöilleen. Lisäksi Moprim voi luovuttaa Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle fuusion, yrityskaupan tai osakkeiden myynnin yhteydessä, perustuen lakiin tai muusta syystä.

 

### Riidanratkaisu

Jos Ehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi sinun ja Moprimin ja Akilleksen välisillä neuvotteluilla, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Helsinki toimii ensisijaisena paikkana kaikkien erimielisyyksien ratkaisuissa.

 

###  

bottom of page